آمار بازدید


کل بازديد ها   19406
بازديدهاي امروز   5
کاربران جاري   3

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 116
تعداد كل پيشنهادها: 58
تعداد پيشنهاددهندگان: 18
درصد مشاركت كاركنان: 3.08
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 2
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 1
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد